Jörgen Lundälv

Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet (Fotograf Spectra bild)

Jörgen Lundälv är docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Under anförandet berättar Jörgen om vilken roll som praktisk och tyst kunskap kan ha i framtiden för att skapa säkerhet och trygghet i boendemiljöer för personer med olika funktionsnedsättningar. Olika professioner har unika erfarenheter, positioner och tankar om förebyggande arbete. Det kan handla om distriktssköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården, personliga assistenter eller arbetsterapeuter. Men vilka är egentligen utmaningarna i framtiden? Hur kan du som planerar framtidens LSS-boende integrera professionernas kunskap i utvecklingsarbetet?Jörgen är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

13:30
Säkra och trygga boendemiljöer för alla – så smids förebyggande arbete med professionernas tysta kunskap
  • Brister i boendemiljö och arbetssätt som kan påverka hyresgäster och personalens vardag negativt
  • Vanliga risker i boendemiljön som är värda att bygga bort
  • Dolda kunskaper och erfarenheter hos olika professioner – utmaningar för att skapa delaktighet i förebyggande arbete
  • Förslag på förebyggande åtgärder mot olyckor och skador i boendemiljöerna
  • Distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården, personliga assistenter och arbetsterapeuter – professioner med röst och framsteg