Josefin Dimander

Leg. Dietist och Doktorand
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Josefin har arbetat som kliniskt verksam dietist i 16 år. De senaste åren har hennes fokus varit nutrition och sårläkning eftersom hon till vardags arbetar på Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hennes intresse för utveckling, forskning, nutrition och sårläkning har lett till en forskarutbildning som hon just nu genomför i ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet med fokus på Nutritionens betydelse efter mindre brännskador. Lena har lång erfarenhet som dietist på Karolinska universitetssjukhuset, med specialistkompetens inom kirurgi. Hon disputerat med en avhandling om riskfaktorer för undernäring vid esofaguscancerkirurgi. Sedan en tid tillbaka arbetar Lena som utredare på Socialstyrelsen där hon ansvarat för att ta fram ett kunskapsstöd om att förebygga och behandla undernäring i hälsooch sjukvård och i socialtjänsten.Josefin är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 2

09:35
Att förebygga och behandla undernäring – nutritionens betydelse vid sårläkning
  • Hur påverkar näringsintaget sårläkningen – vikten av rätt kost för att ett sår ska läka
  • Att uppmärksamma en försämrad nutritionsstatus och att sätta in relevanta omvårdnadsåtgärder – är det vårt ansvar?
  • Ämnen speciellt fördelaktiga för sårläkning – praktiska tips kring näringsintag