Registrator 2020

Josefin Hedlund

Registrator och objektledare
Uppsala kommun

I Uppsala kommun har man genomfört en omorganisation där man har samlat alla stabsfunktioner samt infört en centraliserad funktion för nämndadministration respektive registratur och arkiv. Därtill inför kommunen en digital ärendeprocess, e-arkiv och e-signaturer. Josefin och Lotta har lång erfarenhet av arbete med informationsförvaltning och registrering i Uppsala kommun. Föredraget kommer att innehålla deras erfarenheter av de förändringar som präglat kommunen och registratorsrollen de senaste tio åren. T.ex. hur det är att arbeta i en centraliserad registratur, att implementera en digitaliserad ärendeprocess, samt den förändrade synen på och behovet av yrkesrollen registrator.Josefin är med som talare på konferensen
Dag 2

10:30
Registratorn som en central roll i verksamheten – så jobbar Uppsala kommun med modern informationshantering
  • Resan fram till en centraliserad registratur och hur detta har påverkat rutiner och arbetssätt
  • Att implementera en digitaliserad ärendeprocess – så har vi tacklat utmaningarna i förändringsarbetet
  • Förväntningar hos allmänheten – så möter vi ökade krav på öppenhet, transparens och service
  • Hur har förändrade behov och arbetssätt påverkat registratorsrollen?