Josefin Lassinantti

Specialist Öppna Data, Digital utveckling
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning


Josefin är med som talare och paneldeltagare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
25 april

14:20
Hur kan samarbete och delad kunskap skapa datadriven innovation och utveckling av Sverige?
  •  Hur kan kommuner, myndigheter och regioner bättre utnyttja data för utveckling med AI, API: er och källkod?
  • Hur kan offentlig verksamhet skapa nya tjänster genom att dela data på ett säkert sätt?
  • Hur kan en öppen tillgång till data ge bättre beslut och en mer hållbar utveckling i offentlig verksamhet?
  • Hur kan vi dela data och samtidigt ta hänsyn till GDPR och andra regelverk?