Josefin Lassinantti

Specialist Öppna Data, Digital utveckling
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Josefin Lassinantti är specialist inom öppna data och datadriven innovation. Hon arbetar med att främja tillgängliggörande av öppna data från offentlig förvaltning genom att stödja offentliga organisationer i denna process, samt med att främja användningen av öppna data i samhället i syfte att skapa reell samhällsnytta. En viktig del i detta arbete är att driva utvecklingen av Sveriges dataportal (dataportal.se) i samverkan med andra offentliga aktörer och aktörer som ser data som en strategisk resurs för att möta Sveriges samhällsutmaningar.Josefin är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
25 april

14:20
Hur kan samarbete och delad kunskap skapa datadriven innovation och utveckling av Sverige?
  •  Hur kan kommuner, myndigheter och regioner bättre utnyttja data för utveckling med AI, API: er och källkod?
  • Hur kan offentlig verksamhet skapa nya tjänster genom att dela data på ett säkert sätt?
  • Hur kan en öppen tillgång till data ge bättre beslut och en mer hållbar utveckling i offentlig verksamhet?
  • Hur kan vi dela data och samtidigt ta hänsyn till GDPR och andra regelverk?