Josefine Åhrman

Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Årets föreläsning om friluftsliv spanar på framtiden, vad kan vi lära av coronapandemin? Vad är på gång? Hur ska vi arbeta med friluftsliv framöver? Hur påverkas friluftslivet av planer, program eller pågående markanvändning? Hur förändras friluftslivet och dess förutsättningar över tid? Hur kan vi stärka det vardagsnära och tätortsnära friluftslivet? I föreläsningen möter du Johan Faskunger som är forskare, utredare och en mycket uppskattad föreläsare inom fysisk aktivitet och samhällsplanering. Johan arbetar för närvarande som utredare på Svenskt Friluftsliv. Du möter också Josefine Åhrman som är generalsekreterare för Svensk Friluftsliv. Josefine kommer senast från tjänsten som idrotts- och fritidschef i Uppsala kommun.Josefine är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

15:50
Så utvecklas trygga, tillgängliga och attraktiva natur- och friluftsområden för att möta det ökade intresset för utomhusaktiviteter
  • Den senaste utvecklingen inom olika målgruppers intressen och vanor kopplat till frilufts-, natur- och utomhusområdet – friluftslivet i spåren av coronapandemin
  • Strategier för att arbeta förvaltningsövergripande samt i samverkan med närliggande kommuner för att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för alla
  • Placering och tillgängliggörande av idrotts- och fritidsanläggningar för att öka jämlikhet och jämställdhet, folkhälsan och hantera samhällets utmaningar i form av hälsoklyftor och segregation
  • Trender inom utomhusområdet – inspireras av anläggningar och natur- och friluftsmiljöer