Josefine Östfeldt

IT-säkerhetschef
Skatteverket

Josefine har arbetat som IT-säkerhetschef på Skatteverket i 4 år. Dessförinnan kommer hon från liknande tjänster på Polismyndigheten samt Pensionsmyndigheten. Under detta anförande kommer Josefine att dela med sig av Skatteverkets arbete kring IT-säkerhet och hur de arbetar för att öka den digitala säkerheten i sin verksamhet.Josefine är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

16:05
Systematisk och riskbaserad informationssäkerhet – så arbetar du strukturerat för att öka den digitala säkerheten
  • Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och uppföljning
  • Så utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och integrerat informations-säkerhetsarbete i hela verksamheten
  • Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och utveckla en säker digital informationsförvaltning?