Josephine Nellerup

Stadsbyggnadsstrateg
Malmö stad

Josephine Nellerup har lång erfarenhet av hela samhällsbyggnadsprocessen med bakgrund bl.a. som planchef i Malmö och chef för Jönköpings region- och stadsutveckling. Hon är ledamot i Geoforms styrelse, aktiv i Smart built Environment i referensgrupper och som projektledare för Digital detaljplaneprocess med 3D-visualisering och analys samt i referensgrupper för Boverkets Smarta städer och Digitalisering av detaljplaner.Josephine är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 1

09:40
Samhällsbyggnadsprocess i utveckling – vad kan vi förvänta oss i framtiden?
  • Hur ser trender och förväntningar ut för dig som arbetar med samhällsbyggnadsprocessen?
  • Hur väl förberedd är din organisation på att möta framtidens planering av stadsbyggnation?
  • Hur påverkar digitaliseringen branschen och vilka utmaningar och möjligheter kan kopplas till den digitala utvecklingen?