Josimar Blanco

Skolledare och skolutvecklare
Elevhälsokonsulterna

Josimar Blanco är rektor och skolutvecklare på Elevhälsokonsulterna. Han har tidigare arbetat som biträdande rektor på Vittra Botorp i Sundbyberg där han framgångsrikt ledde utvecklingen av skolans elevhälsoarbete. I sitt uppdrag som ansvarig för skolans elevhälsa så stod Josimar inför utmaningen att vända ett elevhälsoarbete som saknade struktur och riktning. I föreläsningen så delar Josimar med sig av intressanta erfarenheterna från detta utvecklingsarbete men även från erfarenheter från liknande skolutvecklingspuppdrag som han har arbetat med inom ramen för Elevhälsokonsulterna. Du får ökade kunskaper om hur elevhälsoteamets arbete kan organiseras och hur elevhälsans arbete kan utvecklas för ökad samsyn och en effektivare samverkan.Josimar är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
5 maj

13:10
Elevhälsans organisation – hur bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete?
  • Elevhälsans uppdrag, mål och roller – ansvarsfördelning för ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete
  • Hur kan vi se över arbetssätt och rutiner för att ställa om till ett mer förebyggande och främjande arbete?
  • Att följa upp och utvärdera insatserna för ett hållbart och långsiktigt framgångsrikt elevhälsoarbete – hur gör man?
  • Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet för den samlade elevhälsan?
  • Hur kan vi bättre synka elevhälsoteamet med lärarna och resten av skolan?
  • Vad gör oss till elevhälsoTEAM – praktiska principer för att bygga starka och framgångsrika team