Juho Friberg

Biträdande rektor
Gripsholmsskolan

Juho arbetar på Gripsholmsskolan i Mariefred där hälsa är ett av ledorden. Kondition och fysisk hälsa är ett växande problem bland landets skolungdomar. Stor vikt läggs därför varje dag vid att ha någon form av aktivitet med rörelse och motion samt att lära barnen betydelsen av en sund livsstil. Skolans syfte är att kunna erbjuda eleverna ett allt större utbud av idrott och friluftsaktiviteter i framtiden.Juho är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

12:45
Hur Gripsholmsskolan profilerat sig mot hälsa och lyckats integrera fysisk aktivitet i alla ämnen
  • Så anpassar vi skoldagen för att på bästa sätt integrera fysisk aktivitet i skolundervisningen
  • Hur får du idrott och hälsa att samverka med övriga ämnen?
  • Så arbetar vi i ämnesövergripande projekt med idrott och hälsa och vilka fördelar vi ser med det
  • Utomhusmiljön som en självklar inlärningsmiljö – hur vi arbetar med utomhuspedagogik och vilka krav det ställer på lärarna
  • Heartware som läroämne för att skapa en positiv inställning och attityd samt stärka motivationen och drivkraften hos eleverna