Kajsa Mattsson

Arkivarie
Försäkringskassan

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för att kravställa och upphandla en standardprodukt för e-arkiv (COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet att införskaffa en e-arkivslösning baserad på öppen källkod. Gert Ytterby, projektledare/verksamhetsutvecklare och Kajsa Mattsson, arkivarie från Försäkringskassan delar med sig av erfarenheter från sin resa i vägvalet, valet av öppen källkod och det fortsatta projektet.Kajsa är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

15:10
Utveckling av framtida e-arkiv baserat på öppen källkod
  • Vårt framtida e-arkiv – projektet som tog en omväg
  • Bakgrund och utvecklingsresa i valet av öppen källkod