Karin Becker

Nämndsekreterare och registrator
Nybro kommun

För att genomföra en förändring kan praktiska saker som en plan eller ett system behöva tas fram, men de mjuka värdena som förvaltningskultur och förutsättningar för samverkan är lika viktigt. Att skapa de praktiska förutsättningarna är oftast inte det svåra. Utmaningen ligger i att förankra och visa nyttan med nya arbetssätt. Lyssna till spännande erfarenheter från Nybro kommuns arbete med ökat ägandeskap för informationshanteringsfrågor.
Karin Becker har arbetat inom Nybro kommun sedan 2013 inom olika verksamheter. Utvecklingsfrågor står högt upp på agendan och det senaste projektet är informationshanteringsplanen på omsorgsförvaltningen. Som registrator och arkivansvarig på förvaltningen var Karin ett naturligt val för projektet.Karin är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

11:45
Att effektivt leda och förankra förändringsprojekt för informations- och arkivhantering
  • Hur leder du utvecklingsprojekt så att det resulterar i en hållbar förändring?
  • Hur förankrar och skapar du delaktighet i projektet?
  • Hur kan ett anslutningsprojekt till e-arkiv driva utveckling av informationshantering och arkiv som helhet?