Karin Blidberg

Nationell samordnare buller och vibrationer
Trafikverket

Under detta pass kommer Karin och Ingegerd att berätta om Trafikverkets mål och riktlinjer för att minska buller kring statliga vägar och järnvägar. Du kommer bland annat att få ta del av deras åtgärder samt hur de prioriterar och riktar sina insatser. Utöver det kommer de att berätta om den senaste utvecklingen vad gäller effektiva åtgärder för att minska trafikbuller och de målkonflikter som måste hanteras i samband med detta.Karin är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

09:40
Trafikverkets arbete med att minska och hantera buller
  • Våra mål och riktlinjer för buller och vibrationer
  • Riktlinjer att förhålla sig till – vägledning från trafikverket
  • Våra skyddsåtgärder för att hantera buller längs våra vägar och järnvägar – hur vi prioriterar och riktar våra insatser
  • Så arbetar vi för att reducera buller direkt vid källan på kort och lång sikt
  • Så ser Trafikverkets åtgärdsprogram ut enligt förordningen för omgivningsbuller

Framtidsspaning – trender och utveckling inom hjälpmedel för att förebygga och reducera trafikbuller

  • Den senaste forskningen och konkreta exempel på hur olika beläggningar och hastigheter påverkar buller på våra vägar
  • Framtida hjälpmedel för att förebygga och reducera trafikbuller