Karin Flinkenberg

Projektledare Framtidens arbetsplats
Vision

Under 2018 inledde fackförbundet Vision ett arbete med att se över kansliorganisationens lokaler och arbetssätt vilket resulterade i projektet Framtidens arbetsplats. Vision beslutade att de skulle skapa en flexibel och varierad arbetsplats som stöttar ett digitalt arbetssätt med en vision om ett mänskligt arbetsliv där alla får plats och behövs. Att kunna ge medarbetarna möjlighet att välja den plats som bäst lämpar sig utifrån arbetsuppgiften och personliga preferenser, oavsett om det är på kontoret eller på distans är idag en självklarhet. Men den ökade flexibiliteten ställer högre krav både på ledarskapet och självledarskap, vilket i sin tur kräver tydlighet i förväntningar. Hur skapar man en tydlighet i dessa frågor och hur stöttar man chefer och medarbetare på bästa sätt? Hur utformar man kontoret för att medarbetarna ska vilja komma dit? Vilket digitalt stöd behövs och vilket typ av ledarskap kommer att krävas? Karin har arbetat på Vision i elva år och har varit med under hela resan med projektet framtidens arbetsplats. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av vad Vision har gjort och hur de tänker framåt, samt reflektera kring framgångsfaktorer och utmaningar som de stött på under resans gång.Karin är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
22 mars

09:50
Ledarskap och självledarskap i en digital värld – Visions stora förändringsresa mot nya flexibla arbetssätt och nya aktivitetsbaserade kontorsmiljöer • Förstudie och kartläggning av behov – så la vi grunden till vår stora förändringsprocess mot ett mer flexibelt arbetssätt
  • Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som krävs och hur hanterar man utmaningarna längs vägen?
  • Hur utformar man kontoret så att det blir en attraktiv plats som stöttar både individuell produktivitet och produktivitet i samverkan?
  • Hur skapas en tydlighet kring arbetssätten och hur stöttar man chefer och medarbetare i detta på bästa sätt?