Karin Henriksson

Miljöplanerare
Huddinge kommun

Karin har 10 års erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor inom samhälls- och infrastrukturplanering. Hon arbetar som miljöplanerare i Huddinge kommun med en stor bredd av frågor kopplat till hållbar stadsutveckling med fokus på det ekologiska perspektivet. Karin har erfarenhet av att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar för kommunala planer och hållbarhetsprogram för planprogram. Hon drivs av att bidra till att samhällsbyggandet blir miljöanpassat och hållbart.Karin är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

11:30
Så arbetar Huddinge kommun för en klimatsmart och miljömässigt hållbar stad
  • Agenda 2030 – hur konkretiseras de globala målen och kopplas till samhällsbyggnadsprocessen- från strategi till planer och projekt
  • Så arbetar vi för att minska kommunens påverkan på klimat och miljö – ta del av konkreta exempel från utvecklingen i Flemingsberg