Karin Hovlin

Partner
Governo AB

Karin är partner och senior konsult på Governo AB, ett managementföretag med fokus på offentlig sektor. I snart 25 år har hon jobbat i och med offentliga verksamheter för att stötta i strategiskt förändringsarbete. Hon anlitas också ofta som processledare och talar regelbundet på seminarier och konferenser. Förändringskrafterna är idag starka – hur ska vi då leda och styra våra verksamheter för att på bästa sätt möta dessa? Och vilka krav ställs då på chefer och ledare? Detta är frågor Karin ofta utforskar, nu senast inom ramen för ett uppdrag kring innovationsledning för Vinnova.Karin är moderator på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022