Karin Matsson

Jurist
Knowit

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom domstol och advokatbyrå. Som konsult på Knowit har hon arbetat med en mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd och dataskydd och bloggat om bland annat NIS2- och CER-direktiven. Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. Tommy har jobbat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive genomförandet i Sverige, tillsynsutveckling, samt internationell och nationell samordning av informationssäkerhet.Karin är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
31 januari

11:25
NIS-direktivet – att säkra samhällsviktiga tjänster
  • NIS i Sverige och under de senaste åren
  • Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – Vad blir skillnaderna?
  • Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet och hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den löpande verksamheten?
  • Hur utökas ansvar och krav på kompetens hos styrelse och personal i och med NIS2?
  • Ta del av praktiska exempel kring NIS-direktivet