Karin Öhlander

Kommunikationschef
Täby kommun

Täby kommun har gjort ett stort arbete med att omorganisera sitt kommunikationsarbete för att skapa en kund- och invånarfokuserad kommunikation som bidrar till ökad service och verksamhetsutveckling. I denna förändring är kontaktcenter och webborganisationen starkt kopplade till de övergripande strategiska planerna och under denna föreläsning får du ta del av hur dessa organisationsförändringar bidragit till en förflyttning från ad hoc till en mer planerad och strategiskt operativ kommunikation som sker i samskapande med verksamheterna. Karin har lång erfarenhet som konsult och chef inom offentlig sektor och har tidigare arbetet som chef för e-förvaltningsgruppen på PwC och projektledare för e-tjänstprogrammet i Stockholms stad. Johannes har drygt 10 års erfarenhet av webbutveckling, digitala kanaler och användarcentrerad kommunikation och har tidigare arbetat med utvecklingen av Stockholms stads externa webbplats stockholm.se.Karin är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 2

08:40
Så bygger du upp en organisation som gör skillnad och skapar effekt i kommunikationen med invånare och företagare
  • Hur kan du organisera arbetet effektivt och förhindra stuprörstänket?
  • Arbetssätt och organisation – så jobbar du strategiskt och operativt tillsammans med verksamheterna för att möjliggöra en mer proaktiv och planerad kommunikation
  • Digitala kanaler, webborganisation och kontaktcenter – så bygger du upp en organisation med alla kanaler i samarbete för att verkligen göra skillnad och skapa effekt