Karin Österberg

Hållbarhetschef
Östersundshem

Östersundshem, hållbarhetsprisad allmännytta, berättar om vägen mot fossilfrihet och målsättningen om att bli 100% självförsörjande på förnybar el. Satsningarna, kombinerat med nya tekniska lösningar för att kapa effekttoppar, har lett till både stor klimatnytta och god avkastning. Dessutom har de offensiva målsättningarna inneburit att Östersundshem tillsammans med systerbolaget Jämtkraft byggt Sveriges näst största solcellspark. En park där ALLA, oavsett tillgång till bra tak, har möjlighet att producera sin egen solel eller bli solproducent.Karin är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

12:55
Fossilfritt och förnybart – en framtidssäkran för både miljön och för lönsamheten
  • Hur når man fossilfrihet och varför?
  • Varför egen förnybar energi och hur kan man göra det mer lönsamt?
  • Hur kombinerar man produktion av solel med att kapa effekttoppar?
  • Hur gör man solel tillgängligt för alla?
  • Vilka är vinsterna i ett fördjupat samarbete mellan fastighetsbolag och energibolag?