Karin Pettersson

Projektledare Nationellt centrum för svenska
som andraspråk och Läs- och språkutvecklare,
Stockholms stad

Karin Pettersson är legitimerad lärare med behörighet för samtliga teoretiska ämnen från förskoleklass upp till åk 6. Efter sin lärarexamen 1998 fram till 2018 har hon arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna har varit flerspråkiga. Under åren har hon främst arbetat från F-3 men även åk 4-6. Karin har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor och har haft uppdrag som IKT-pedagog och ansvar för att driva utvecklingen av språk- och kunskapsutvecklande arbete på sin arbetsplats. I sitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har hon genom olika uppdrag arbetat med att förbättra för flerspråkiga elevers lärande. Just nu arbetar Karin främst med kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. Hennes arbete på NC innebär att hon har särskilt ansvar för grundskolans tidiga år (F6).Karin är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
19 oktober

13:30
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – strategier som stöttar alla elevers utveckling och lärande
  • Organisation bakom en språkligt tillgänglig skola och undervisning
  • Pedagogiska strategier i det språkligt tillgängliga klassrummet som motiverar och utmanar elever till utveckling
  • Hur möter man en heterogen klass där eleverna har olika förkunskaper och varierande språklig nivå?
  • Hur stötta och utmana alla elever oavsett deras språkliga nivå?
  • Praktiska exempel på språk- och kunskapsutvecklande undervisning