Karin Sellin

Utvecklingsledare
Sundbyberg stad

Karin Sellin arbetar som sektorstrateg med stort fokus på lokalfrågor i Sundbyberg. Hon har en beteendevetenskaplig utbildning med vidareutbildning i arkitektur och inredning. Karin har jobbat i olika roller och har sedan 2018 hennes drömuppdrag; att jobba med lokalutformning i Sundbyberg! Allt från ny Vuxenutbildning, öppenvård och ombyggnation av Sundbybergs stadshus har Karin varit ansvarig för de senaste åren. Men hjärtat klappar varmast för att kommunen ska få till fler bra anpassade LSS gruppbostäder i Sundbyberg!Karin är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

13:25-14:05
Så utvecklar vi kostnadseffektiva och målgruppsanpassade LSS- bostäder i kommunen
  • Så arbetar vi få med LSS gruppbostäder i våra exploateringsavtal vid markupplåtelse
  • Strategisk kostnadseffektiv bostadsplanering – så bygger vi om och anpassar lokaler för att uppnå en hållbar användning
  • Att nå en hållbar ekonomisk hushållning och nyttja kommunens resurser effektivt – hur möta framtida lokalbehov genom ökad helhetssyn och strategiska arbetssätt?
  • Ta del av framgångar och motgångar i arbetet med att bygga LSS gruppbostäder i en liten kommun i storstadsregion