Karin Ståhl

VD
GoToWork

I över 30 år har Karin Ståhl jobbat med frågor som rör arbetsliv, arbetsplats och arbetssätt. År 2013 grundade hon GoToWork, där hon idag är VD och arbetsplatsstrateg. GoToWork är verksamma inom utveckling av arbetsplats och arbetssätt samt brinner för att förbättra förutsättningarna för ett gott och hållbart arbetsliv.Karin är med som talare och paneldeltagare på konferensen Employer branding & workplace experience
29 september

09:10
Så skapas morgondagens arbetsmiljö och den attraktiva arbetsplatsen – fokus på ledarskapet, kulturen, tekniken och platsen som stöttar flexibilitet och hybridarbete
  • Hetaste trenderna kring arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv – vart är vi på väg och vad fungerar?
  • Vikten av göra en behovsanalys och ta fram en policy som tydliggör vad som gäller kring arbetssätt och distansarbete i er organisation
  • Vilken hänsyn bör arbetsgivare egentligen ta till olika individers önskemål kring flexibla arbetssätt kontra behoven som finns i verksamheten?
  • Hur får man den hybrida arbetsplatsen att fungera – kommunikation, ledarskap och kultur som stöttar ert valda arbetssätt
  • Att skapa framtidens hållbara arbetsplats – så går du från nuläge till nyläge