Karin Ståhl

VD & Arbetsplatsstrateg
GoToWork


Framtidens kontor och arbetssätt 2020