Karin Ståhl

VD & Arbetsplatsstrateg
GoToWork


Karin är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2022