Karin Ståhl

VD & Arbetsplatsstrateg
GoToWork

Karin har bred erfarenhet av att stötta organisationer i utformning av arbetssätt och arbetsplatsstrategier och driva processer som för arbetsplatsutvecklingen framåt. Karin är grundare av GoToWork som är Sveriges ledande specialister inom arbetsplatsstrategi. Karin har en bakgrund inom organisationsutveckling, facility management och lokalplanering.Karin är med som moderator på konferensen