Karin Styrenius

Pressansvarig kommunikatör
Region Stockholm

1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Det är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare och ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kultur. Vid skiftet överfördes nya uppdrag från länsstyrelsen kring regional utveckling och tillväxt, vilket betyder att Region Stockholm nu ska vara regionens röst nationellt och internationellt i strategiskt viktiga utvecklingsfrågor. Karin Styrenius, pressansvarig kommunikatör på tillväxt- och regionplaneförvaltningen, delar med sig av erfarenheter och ger konkreta tips på hur man kan samverka för ökad spridning.Karin är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 2

13:00
Så når du ut i bruset och får maximal spridning av ditt budskap
  • Så paketerar vi komplexa frågor så att de blir intressanta för media att uppmärksamma
  • Så identifierar du och tar vara på organisationens kommunikationstillfällen för att positionera din organisation
  • Så hanterar du media under pågående förändringsprocess i organisationen