Karin Svanberg

Enhetschef
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Karin Svanberg är i grunden utredningssociolog har arbetat med kriminalpolitiska frågor sedan mitten av 90-talet. I forskning och utredning, men mest med brottsförebyggande frågor i kommunalt utvecklingsarbete och nu nationellt stöd till utveckling av arbetet på alla samhälleliga nivåer.Karin är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

10:25
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov
  • Hur ser kriminaliteten ut idag och hur sker utvecklingen?
  • Så kan kommuner arbeta framgångsrikt med det brottsförebyggande arbetet – kartläggning och prioritering av insatser utifrån kommunens specifika behov
  • Vilket stöd kan kommunerna få av BRÅ med implementering av den nya lagen kring det brottsförebyggande arbetet?