Karin Svanberg

Enhetschef
Brottsförebyggande rådet

Karin är utredningssociolog med utveckling som första mission, med undersökningar som grund. Hon har arbetat både med kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete inom främst det kriminalpolitiska och förebyggande området i stat och kommun. Integration, jämställdhet och ungdomsfrågor har alltid involverats i det jag arbetat med på olika sätt. Främsta verktyget för utveckling är kunskap, engagemang och kommunikation.Karin är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

13:25
Lokala problem med utanförskap och brott kräver lokalt anpassade åtgärder för socialt hållbar utveckling
  • Vad behövs för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete?
  • Hur kan polis, kommuner och bostadsbolag samverka för att verka inkluderande och brottsförebyggande?
  • Exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete