Karin Villaume

Med. Dr
Karolinska institutet

Karin Villaume är medicine doktor och disputerade på Karolinska institutet 2017. Hon är beteendevetare och folkhälsovetare och arbetar primärt med webbaserade insatser för att främja hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Idag bedriver hon sin forskning på Karolinska institutet och vid Mayo Clinic i USA. Hon är också delägare i företaget som tillhandahåller HealthWatch.Karin är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

08:40
Modern och hälsosam organisationsutveckling för ett hållbart arbetsliv
  • Hur kan du arbeta med proaktiv organisationsbaserad hälsopromotion för att skapa en god arbetsmiljö och delaktighet?
  • Varför är det så viktigt att utgå från fakta istället för förutfattade meningar – så säkerställa att man gör rätt saker i organisationens hälsoarbete
  • Så kan du bedriva ett modernt systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv