Karin Zingmark

Strategisk expert inom
ledarskap och kommunikation
Zingmark Consulting

Karin Zingmark har över tjugo års erfarenhet av att driva förändring och föreläser mycket på temat kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld. Genom åren har Karin haft ledande befattningar inom IT, tech- och mediabranschen, nu senast i rollen som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till böckerna “Maxa Snacket” och ”Maxa Modet” som inspirerar på temat kommunikativt ledarskap. Karin är en mycket uppskattad föreläsare och har lång erfarenhet av att leda team i ett uppkopplat, flexibelt arbetsliv där digital kommunikation ligger till grund för samarbete och resultat.Karin är med som moderator och talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022