Karin Zingmark

Strategisk expert inom
ledarskap och kommunikation
Zingmark Consulting


Karin är med som moderator och talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
25 oktober

09:10
Ledarskap i nya tider – stärk din förmåga att leda och engagera i framtidens välfärd
  • Det nya arbetslivet och ledarskapet – vad krävs för att lyckas som ledare och chef i framtidens välfärd?
  • Vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i förändringen och få med medarbetarna i dagens snabbväxande, flexibla och komplexa affärsmiljöer?
  • Hur leder vi på ett sätt som skapar trygghet och tillit samt mod och utrymme för självutveckling och förändring?
  • Hur kan du som chef skapa en mer innovativ organisation präglad av engagemang och samarbetsvilja?