Karin Zingmark

Strategisk expert inom ledarskap och kommunikation
Zingmark Consulting

Karin Zingmark har lång erfarenhet av förändringsledning från ledande roller i olika branscher, nu senast som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till “Maxa Snacket”, som inspirerar på temat kommunikativt ledarskap. Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. I en omvärld präglad av digitalisering och ständig förändring måste företag bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.Karin är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 2

14:50
Hur bygger man en kommunikativ organisation som Maxar Snacket?
  • Hur åstadkommer vi en organisation präglad av ledare och medarbetare som lyssnar, för dialog och driver ständiga förbättringar i samklang med omvärlden?
  • Vilka är förutsättningarna som måste finnas på plats för att kunna bygga en kommunikativ organisation?
  • Vad blir kommunikatörens roll i en organisation där alla kommunicerar?