Karina Wrobel

Strategisk kommunikatör
Försäkringsassan

Försäkringskassan är en viktig samhällsaktör och måste klara av både den ordinarie verksamheten och de nya uppdrag som har tillkommit på grund av coronapandemin. Som strategisk kommunikatör på Försäkringskassan, med ansvar för chefskommunikation och intern kriskommunikation, arbetar Karina Wrobel med kommunikation som syftar till att stärka chefer och medarbetare i deras roller och skapa lugn i organisationen under pandemin. I det här praktikfallet berättar Karina om hur coronakrisen har hjälpt till att utveckla ledningskommunikationen på myndigheten.Karina är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2020
Dag 2

15:05
Ledningskommunikation under coronapandemin – en stärkt organisation genom en synlig ledning och utveckling av chefskommunikationen
  • Så har vi utvecklat chefskommunikationen under coronapandemin
  • Vikten av en synlig och kommunikativ ledning för att stärka organisationen och hålla motivationen uppe
  • Hur använder vi erfarenheterna från kriskommunikationen till att utveckla myndighetens kommunikationssystem?