Karina Wrobel

Strategisk kommunikatör
Försäkringsassan

Som strategisk kommunikatör på Försäkringskassan, med ansvar för chefskommunikation och intern kriskommunikation, arbetar Karina Wrobel med kommunikation som syftar till att stärka chefer och medarbetare i deras roller och skapa lugn i organisationen under pandemin. Karina arbetar också med utbildningar och workshops i kommunikativt ledarskap och effektiv kommunikation. Tidigare har Karina jobbat med stora kommunikationsuppdrag, kriskommunikation och kommunikativt ledarskap på Arbetsförmedlingen samt med press, pr och copy på olika byråer.Karina är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
15 april 2021

15:35
Nyttan av en kris – så stärkte vi organisationen genom att utveckla ledningskommunikationen
  • Så har vi utvecklat chefskommunikationen under coronapandemin
  • Vikten av en synlig och kommunikativ ledning för att stärka organisationen och hålla motivationen uppe
  • Hur använder vi erfarenheterna från kriskommunikationen till att utveckla myndighetens kommunikationssystem?