Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner
Wikström & Partners Advokatbyrå

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att en rad rättsliga överväganden behöver göras. Juridiken kring eID och elektroniska underskrifter är komplex och det gäller att ha koll på vilka formkrav som ställs och vilka riskerna är. Området tangerar många olika juridiska områden och under detta anförande kommer Karl-Fredrik att behandla det viktigaste för att skapa en rättssäker hantering av elektroniska underskrifter och digitala identiteter i offentlig förvaltning. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar digitaliseringen efter de juridiska krav som ställs. Karl-Fredrik Björklund arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål och har vidare över sjutton års erfarenhet av att arbeta praktiskt med samt föreläsa rörande integritetsskyddsfrågor. Karl-Fredrik är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och under denna föreläsning kommer han att gå igenom hur du kan skapa ett rättssäkert införande och hantering av eID och elektroniska underskrifter inom offentlig sektor.Karl-Fredrik är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

10:20
Juridiken kring e-legitimering och e-underskrifter i offentlig sektor – vilka juridiska krav ställs och vilka är riskerna?
  • Behovsanalys – när krävs underskrifter vid ärendehandläggning och beslutsfattande i kommuner och regioner?
  • Vilka är de juridiska skillnaderna mellan analoga underskrifter på papper och digitala underskrifter i en e-handling?
  • Vilka krav på skydd ska man ställa vid bestämmande av nivå på underskrifter?
  • Är det viktigt att underskriften uppfyller straffrättsligt skydd mot urkundsförfalskning och vad kan hända vid missbruk eller förfalskning av urkund?
  • GDPR/dataskyddsförordningen och e-legitimering – vad gäller? eIDAS-förordningen – en översikt