Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner
Wikström & Partners Advokatbyrå

Dataskyddsförordningen har inneburit den i särklass största förändringen inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Under detta anförande kommer Karl-Fredrik att behandla grunderna i dataskyddsförordningen samt beröra vikten av informationssäkerhet och integritetsskydd. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar den dagliga verksamheten efter de nya krav som ställs. Karl- Fredrik Björklund arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål och har vidare över sjutton års erfarenhet av att arbeta praktiskt med samt föreläsa rörande integritetsskyddsfrågor. Karl-Fredrik är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och under detta anförande kommer du att få ta del av en grundlig genomgång av denna komplexa lagstiftning och nyheter inom området som är viktigt att ha koll på i registratorrollen. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar verksamheten efter kraven som ställs.Karl-Fredrik är med som talare på konferensen Registrator 2023

13:00
Dataskyddsförordningen i offentlig sektor – så tolkar och tillämpar du förordningen i praktiken
  • Den nya dataskyddsförordningen och integritetsskydd – den senaste utvecklingen och hur förändringarna påverkar dig som registrator i praktiken
  • Personuppgifter och behandling – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
  • Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till offentlighets- och sekretesslagstiftningen?
  • Aktuellt kring granskningar, sanktioner och tillsyn inom offentlig sektor