Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner
Wikström & Partners Advokatbyrå

Den nya dataskyddsförordningen har inneburit den i särklass största förändringen inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. En hel del nya krav ställs framför allt på dig som hanterar personuppgifter i skolan. Under detta anförande kommer Karl-Fredrik att behandla grunderna i dataskyddsförordningen samt beröra vikten av säkerhet och integritetsskydd. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar den dagliga verksamheten efter de nya krav som ställs. Karl-Fredrik Björklund arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål och har vidare över sexton års erfarenhet av att arbeta praktiskt med samt föreläsa rörande integritetsskyddsfrågor. Karl-Fredrik är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och under denna föreläsning kommer han att gå igenom hur du kan skapa rättssäkra rutiner för hantering av personuppgifter i skolans värld.Karl-Fredrik är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör
Dag 1

15:00
GDPR i skolan – så säkerställer du en rättssäker hantering av personuppgifter i skolan
  • GDPR – vad har hänt sedan lagen trädde i kraft?
  • Vilka är de viktigaste förändringarna och hur påverkar de dig som skoladministratör i praktiken?
  • Personuppgifter – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
  • Vilka sanktioner och skadeståndskrav riskerar ni att ställas emot i förhållande till graden av regelbrott?
  • Anpassning och implementering av det nya regelverket – så säkerställer du att din verksamhet
  • Övrigt aktuella frågor