Karl Loch Hansson

Idrottsplanerare
Stockholms stad

I projektet ”Fokus Skärholmen” deltar flera förvaltningar som samarbetar med varandra för att nå en social hållbarhet i stadsdelen. Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret leder tillsammans detta arbete i nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Utvecklingen av Vårbergs IP är en av flera satsningar som staden gör i Vårberg för att främja en socialt hållbar utveckling. Under 2018 har man kommit vidare med planer och gestaltning av framtida idrotts- och fritidsmiljöer på Vårbergs IP. Karl L och Hansson är idrottsplanerare på idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Under anförandet delar han med sig av deras arbetssätt för att driva igenom och förverkliga attraktiva, jämställda och jämlika miljöer för idrott, fritid och kultur. Hur stadens olika förvaltningar utifrån dialog med medborgare har fångat upp behov av idrotts- och fritidsmiljöer i syfte att nå en social hållbarhet.Karl är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

13:10
Så vill Skärholmen bidra till en social hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur
  • Hur skapa jämställda aktivitetsytor och anläggningar när en ny stad växer fram?
  • Hur nå de prioriterade målgrupperna?
  • Hur få in medborgares och föreningars behov av ytor för fysisk aktivitet i stadsutvecklingen?