Karl Ryberg

Psykolog och ljusterapeut
Monocrom

Karl Ryberg är verksam som arkitekt och psykolog. Hans specialitet är fotobiologi – ljusets påverkan på människor. Karl driver Monocrom institutet i centrala Stockholm. Han har uppfunnit ergonomiska läslampor och projektorer för terapeutiskt bruk. Karl har hållit föredrag i många länder och skrivit flera böcker i ämnet.Karl är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

08:40
Inomhusmiljöns ljus- och färgsättning – effekter, mätmetoder och åtgärder för ökat välbefinnande
  • Vad innebär en god innemiljö kopplat till ljussättning och färgval?
  • Hur mäter man egentligen kvalitén på inredningen?
  • Hur kan inomhusbelysning och färgsättning påverka din hälsa negativt?
  • Så belysa och färgsätta för att bidra till ökat välbefinnande och en bättre inomhusmiljö
  • Så planerar du för och skapar boende- och arbetsmiljöer som ger tillräckligt med dagsljus