Kasper Kjeldgaard Stoltz

Didaktisk designer, Cand. paed./MA och Partner
NERD Architects

Under de senaste 10 åren har världen runt skolan förändrats radikalt; både tekniskt och i förhållande till klimatkrisen. Detta väcker den grundläggande frågan om det sätt som vi har bedrivit skola på verkligen är rätt och om vi ger eleverna de färdigheter de bör ha för att kunna bidra aktivt till samhället och för att kunna trivas? Vad säger den senaste forskningen om framtidens skola och vilka utmaningar som grundskolan står inför? Under denna föreläsning svarar Kasper på dessa frågor utifrån den senaste forskningen och praktiska erfarenheterna i Danmark och internationellt. Därtill presenterar Kasper två olika innovativa skolbyggnader; en helt ny byggnad (Lindbjergskolen) och en ombyggnation av en befintlig skola (Søndervangsskolen). Lindbjergeskolen är en F-9 skola inklusive specialskola och fritids, belägen i Herning kommune och som färdigställdes 2019. Lindbjergskolen fick utmärkensen ”Årets skolbyggnation 2019”. Søndervangsskolen är en F-9 skola belägen i Århus kommune och som färdigställdes 2017. Søndervangsskolen blev nominerad till ”Årets skolbyggnation 2017”.

Kasper Kjeldgaard Stoltz är didaktisk formgivare, Cand. paed./ MA (Ed) inom materialkultur och didaktik, Aarhus Universitet (DPU), med specialisering inom förhållandet mellan rymd och lärande, materialitet och kognition. Kasper har tidgiare varit extern föreläsare vid Aarhus Universitet. I dag är han partner i NERD Architets där han är verksam som expert på lärmiljöer. Kasper har beskrivit som en av Skandinaviens ledande experter inom utbildningsarkitektur och inlärningsmiljöer, och har med mer än 15 års erfarenhet, både i teori och praktik, en stor och gedigen kunskap om vikten av utrymmen för barn och ungdomars lek, lärande ovh välbefinnande. Kasper har deltagit som författare till forskningsantologier om rymd och lärande, skrivit artiklar om pedagogisk arkitektur och lärmiljöer och föreläst vid flera tillfällen i Portugal, Italien, Danmark, Norge och Sverige.Kasper är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

16:15
Nästa generations skolhus med innovativa och inkluderande lärmiljöer och där skolan bidrar till en levande och trygg stad
  • Vilken är skolans roll i framtiden? Samhällstrender som har förändrat skolans funktion
  • Hur behöver skolan förändras för att eleverna ska ha den kompetens de behöver för att kunna bidra till samhället och för att kunna trivas?
  • Vad händer när en skola och dess lärmiljöer utformas utifrån en modern syn på undervisning med ämnesövergripande undervisning och kollaborativa arbetssätt?
  • Hur kan du planera en skolbyggnad, dess lokalisering och innehåll för att skolan ska bidra till en levande och trygg stad?
  • Hur kan en skolbyggnation bidra till att förbättra det sociala klimatet och trivseln på skolan och höja elevernas skolresultat?
  • Nya Lindbjergskolen och Søndervangsskolen – en jämförelse av lärmiljöernas utformning av två prisbelönta skolor

Föreläsningen hålls på svenska