Katarina Åkerström Nord

Butikschef, Kapellplatsen i Göteborg
Systembolaget

Katarina är en uppskattad butikschef. Vi är många som beskriver hennes ledarskap som en mycket bra förebild i hur man kommunicerar både individuellt och i grupp och skapar stort engagemang. Katarina är tydlig med att ge återkoppling, vilket bland annat bidrar till att vi hela tiden utvecklar hur vi arbetar med kommunikation och lärande.Katarina är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

13:40
Så utvecklar Systembolaget den interna kommunikationen för framgångsrikt medarbetarengagemang
  • Så tar vi vara på medarbetarengagemanget och skapar ännu mer utrymme för dialog mellan olika delar av verksamheten
  • Hur säkerställer vi att den interna kommunikationen verkligen blir kommunikation, dvs en dubbelriktad process som skapar förutsättningar för delaktighet och eget ansvar hos medarbetarna?
  • Så använder vi oss av effektmål för att kunna mäta och följa upp