Katarina Berg

CHRO, Strategy Ops & GWS
Spotify

 

 Katarina är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023