Katarina Berg

Chief Human Resources Officer
Spotify

Katarina Berg är Chief Human Resources Officer på Spotify. Hon är en av Sveriges mest välkända och prisade ledare inom HR och har varit med och byggt upp många starka och affärsnära HR-team, bland annat på Kanal 5, teleoperatören 3 och Swedbank. I denna förinspelade video kommer du att få ta del av hur Spotify byggt upp sin starka företagskultur under snabb tillväxt och hur denna stöttar upp i tider av oförutsägbarhet. Du kommer att få ta del av spännande erfarenheter kring hur man på bästa sätt kan leda kreativa processer globalt och digitalt på ett sätt som skapar trygghet, tillit och utrymme för innovation. Dessutom får du ta del av Katarinas inspirerande idéer kring vad dagens ledare behöver göra för att gå i takt med en snabbt föränderlig omvärld och hur vi kan leda för framgång genom att
utveckla ett nära samarbete mellan HR, ledning och affärsutveckling.Digitalt bonusmaterial på konferensen Det nya ledarskapet 2021

Att leda kreativa processer globalt och digitalt i en snabbt föränderlig omvärld
  • Vilka nya krav på ledarskap och organisation ställer dagens samtid?
  • Vad behöver dagens ledare göra för att börja gå i takt med en snabb omvärld?
  • Hur leder vi på ett sätt som skapar trygghet, tillit och utrymme för kreativitet?