Katarina Blåberg

Konsult, designer och rådgivare inom trädgård och hälsa
Good Garden

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefinnande behöver utformas med en betydligt större variation och med bättre verktyg än idag. Det handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån de äldres olika behov. Utifrån mångårig erfarenhet och tvärprofessionell kunskap berättar Anette och Katarina om äldres utemiljöer, hälsa och välbefinnande och ger förslag på hur du utvecklar inspirerande utemiljöer, terrasser och trädgårdar för äldre.Katarina är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

12:30
Inspirerande och trygga utemiljöer, terrasser och trädgårdar – så lyfter du de äldres uterum till nästa nivå
  • Hur påverkas de äldres hälsa av utevistelse och natur?
  • Att framgångsrikt planera och utveckla goda utemiljöer tillsammans med verksamheten
  • Så får du in variation i utemiljöerna för att möta olika individers behov
  • Hur du designar uterummet så att utevistelsen blir både lustfylld och och rogivande
  • Trygga utemiljöer för äldre med särskilda behov – detta bör du tänka på