Katarina Bruno

Projektledare
Energimyndigheten


Framtidens kontor och arbetssätt 2021