Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik
Institutet för Rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Katarina är jur. dr. i offentlig rätt och universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik (IRI), juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är för närvarande inriktad på olika områden inom juridik och e-förvaltning. Den omfattar bl.a. myndigheters användning av artificiell intelligens för urval och kontroll samt digitaliseringen av vården och omsorgen. Hon har tidigare publicerat sig inom flera olika rättsområden, såsom förvaltningsrätt, skatterätt och mänskliga rättigheter. Katarina är också ledamot i Societal Committee inom Digital Futures, ett tvärvetenskapligt forskningscenter inom teknik och digital transformation, som bedrivs genom ett samarbete mellan KTH, SU och RISE. Katarina har en lång erfarenhet som lärare på juristprogrammet vid Stockholms universitet samt andra universitet och högskolor i Sverige. För närvarande är hon kursföreståndare för kurserna Rättsinformatik (6 hp) och IT-rätt (15 hp). Katarina har nyligen tilldelats Stockholms universitets pedagogiska pris för Årets lärare 2022.
Hon är en mycket uppskattad föreläsare och anlitas som utbildare både i Sverige och internationellt.Katarina är med som kursledare på kursen Juridiken kring digital informationsförvaltning