Katarina Gentzel Sandberg

Seniorkonsult
Gullers Grupp

Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat. Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp har djupdykt i dessa frågor och släppte i september boken NU – Strategisk improvisation för effektiv kommunikation som redan innan lansering blivit nominerad som årets marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund. Under denna föreläsning kommer Katarina att guida dig genom strategisk improvisation som ett nytt sätt att tänka och agera kommunikativt. Katarina är kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp sedan 2005 och har mer än 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling i kommersiella företag och i idéburna organisationer. Hon är en ofta anlitad föreläsare och undervisar i kommunikation i vitt skilda sammanhang.Katarina är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 2

11:35
NU – Strategisk improvisation för effektiv kommunikation i en föränderlig värld
  • Hur gör man för att kommunicera framgångsrikt när förändringstrycket är enormt och förutsättningarna ständigt varierar?
  • Går det fortfarande att planera sin kommunikation i en värld som ständigt förändras och isåfall – hur lyckas du?
  • Hur behöver kommunikationsmodellerna och verktygen förändras för att passa en verklighet där tiden inte räcker till och kontexten aldrig är konstant?
  • Hur kan du anpassa organisation och arbetssätt för att kunna arbeta mer situationsanpassat med strategisk improvisation?