Katarina Hagberg

Rektor, Grund- och gymnasiesärskolan, Årsta Gård
Stockholms kommun

Katarina Hagberg är rektor på Årsta Gårds grundsärskola och gymnasiesärskola där hon driver ett utvecklingsarbete kring inkluderande lärmiljö. Hon är även legitimerad lärare med 20 års erfarenhet av läraryrket med särskild kompetens och intresse för elevhälsa, ämnesintegrering och pedagogiska anpassningar för elever med särskilda behov. Katarina arbetar också som föreläsare och utbildare i ämnet.Katarina är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 1

15:15
Hur skapar du en inkluderande lärmiljö där samtliga elever känner sig delaktiga i verksamheten och har inflytande i undervisningen?
  • Så skapas en tillgänglig särskoleverksamhet – ta del av framgångsrika strategier
  • Värdegrundsuppdraget i den dagliga verksamheten – så arbetar vi med delaktighet och inflytande i undervisningen
  • Hur möjliggöra inkludering och varje individs tillgång till alla aspekter av lärandet utifrån varje elevs förutsättningar och behov?