Katarina Koto

Projektledare Digitalt medarbetarskap
Solna stad

I Solna stad arbetar man med ESF-projektet ”Digitalt medarbetarskap”. Staden behöver rusta sina medarbetare och chefer med adekvat kompetens att dels arbeta med digitala verktyg och dels arbeta med att förbättra och utveckla smartare arbetssätt. För att lyckas behöver utbildningarna vara tillgängliga, erbjudas varierat och vara anpassningsbara utifrån förändringar i omvärlden. Katarina Koto leder utvecklingsarbetet tillsammans med Sara Ravén. Under anförandet delar de med sig av sina erfarenheter när de står i startgroparna för första omgången kompetensutveckling.Katarina är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

14:50
Digitalt medarbetarskap – att effektivt leda och få med sig medarbetarna i den digitala transformationen
  • Hur Solna stad bygger upp sin organisation för digital utveckling med digitala kompetensledare och kollegialt lärande
  • Hur vi arbetar och säkerställer förändringsarbete och stärkt kompetens
  • Hur våra chefer agerar som förändringsledare och ambassadörer för att effektivt leda arbetet med att utveckla medarbetarnas digitala kompetens
  • ”Digitalt medarbetarskap” – hur vi har organiserat kompetensutvecklingsinsatser utifrån kompetenskartläggning, förankring och koppling till stadens visionsarbete