Katarina Larsson

Tillståndschef
Svenska kraftnät

Katarina Larsson är enhetschef för tillstånd på det statliga affärsverket Svenska kraftnät. Sedan 1 juli är hon även tillförordnad avdelningschef för en ny avdelning på Svenska kraftnät som heter Samhällsbyggnad. Katarina har jobbat på Svenska kraftnät sedan 2016 och hon har en bakgrund från både stat och kommun och har även jobbat på KPMG i flera år.Katarina är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

16:05
Rättssäker effektivisering av tillståndsprocessen för elnät
  • Vad är orsaken till att det tar så lång tid att bygga ut elnätet?
  • Vad innebär en ny möjlig lag om nätutvecklingsplaner?
  • Vad kan vi i dagsläget göra tills dess att regelverket förändras?