Katarina L Gidlund

Professor och forskare inom digitalisering
Mittuniversitetet

Katarina L Gidlund är professor i informatik och digitaliseringsforskare. Hennes huvudfrågor är vem som gör och vad vi gör och vilken betydelse maktordningar har i sammanhanget. Katarina förestår en forskargrupp med ett trettiotal digitaliseringsforskare som fokuserar på olika digitaliseringsprocesser av lärande, av arkivering, av industriell produktion, av välfärdsarbete, av krishantering och av delaktighet i samhällsutveckling. Katarina har också olika positioner nationellt och internationellt inom det forskningsfält som handlar om digitalisering inom offentlig sektor såsom ledamot i SIDAs och Myndigheten för tillgängliga mediers vetenskapliga råd samt i det av Världsbanken nystartade The Global Influencer Panel.Katarina är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
27 april 2022

09:10
Hur kan organisationer inom offentlig sektor i högre grad tillgodogöra sig värdet med digitalisering?
  • Varför är det viktigt att fokusera på den egna tolkningen av vilka värden digitalisering ska realisera?
  • Varför är det viktigt att kunna förklara satsningen på digitalisering som meningsfull inom och utanför den egna organisationen?
  • Behöver vi tänka om kring kompetens när vi digitaliserar?
  • Vad avgör vilka kommuner och myndigheter som lyckas bäst med att driva digital transformation?