Katarina Lindblad Gidlund

Professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring
Mittuniversitetet

Katarina är digitaliseringsforskare och företräder forskargruppen ”Forum för digitalisering”, som består av ett trettiotal digitaliseringsforskare som tittar på digitaliseringsprocesser av bland annat lärande, arkivering, industriell produktion, välfärdsarbete, krishantering och delaktighet i samhällsutvecklingen. Under anförandet ger Katarina perspektiv på hur vi kan förstå digitalisering i sin rätta bemärkelse. Hur teknik ”görs” i form av design, makt och professioner samt vad tekniken ”gör” i form av digitaliseringseffekter. Hon belyser metoder för User Experience Design och hur de behöver förändras för att digitaliseringen ska skapa verklig medborgarnytta och leda till ett hållbart samhälle.Katarina är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018