Katarina Lindblad

Jurist, VD
Lindblad Juristbyrå AB

Katarina är utbildad jurist från Stockholms Universitet med specialinriktning inom social- och förvaltningsrätt. Katarina har arbetat som jurist i egen verksamhet sedan 2006 och har mångårig erfarenhet som chef och handläggare inom socialtjänsten. Idag hjälper Katarina kommuner med utredningar och beslut inom LSS och assistans.Katarina leder fördjupningspasset i samband med konferensen Framtidens LSS 2023