Katarina Tullstedt

Enhetschef
Integritetsskyddsmyndigheten

Katarina Tullstedt är ansvarig för utvecklingen av IMY:s tillsynsprocess. Under anförandet redogör Katarina för hur IMY arbetar med tillsyn, samarbetet kring tillsyn inom EU och intressanta tillsynsbeslut men också vad du inom offentlig förvaltning kan lära av det.Katarina är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

10:45
Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn – aktuella rättsfall och lärdomar från de senaste granskningarna
  • IMY:s arbete med tillsyn och granskning – vilka är de senaste lärdomarna?
  • Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem