Katinka Vikingsen

Rektor förskola och författare

En av de mest värdefulla åtgärder som ett samhälle kan göra för barns hälsa är att skapa goda uppväxt- och lärmiljöer från tidig ålder. En bra lärmiljö ger förutsättningar för barnen att aktivt utveckla kompetenser och förmågor. Under konferensens första anförande får du lyssna till Katinka Vikingsen som håller en inspirerande genomgång av förskolans miljöer och olika rum. Föreläsningen utgår från aktuell forskning om förskolans lärmiljöer och barns lärande och utveckling. Därefter går Katinka igenom hur förskolans rum och lokaler bör utformas, inredas och möbleras för att skapa inspirerande rum där barn kan leka, lära och samspela. Du får massor med konkreta tips, förslag och bildexempel som visar på möjliga vägar framåt. Katinka Vikingsen har en bakgrund som förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling i många olika roller som handledare, chef och utvecklingsledare. Hon har också arbetat som projektledare vid om- och nybyggnation av förskolor. Katinka arbetar idag som rektor inom förskolan och är aktuell med boken ”Rum för lärande.”Katinka är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

09:10
Framtidens förskolemiljöer för barns hälsa, utveckling och lärande – trender och framtid
  • Senaste forskningen om barns hjärnor och kognitiva funktioner – vad behöver vi ta hänsyn till vid utformningen av lek- och lärmiljöer i förskolan?
  • Hur bör rum och lokaler utformas för att de ska stötta förskolans pedagogik och barns lärande och utveckling?
  • Hur kan inredning, möbler och material möjliggöra anpassning av rum utifrån behov?