Katrin Westlund

Rättssakkunnig
Socialstyrelsen

Katrin är jurist och har arbetat mestadels med socialtjänstfrågor sedan 2005 på Socialstyrelsen. Hon var utredningssekreterare i Utredningen äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Där ansvarade hon för de delar som rör socialtjänsten, framförallt förslaget till äldreomsorgslag.Katrin är med som talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

10:25
Senaste om utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens
  • Ny äldreomsorgslag – hur påverkar den dig som arbetar i äldreomsorgen?
  • Hur kan hälso-och sjukvårdslagstiftningen förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård?
  • Så ska den nya lagen främja en mer långsiktig styrning, svara mot strukturella brister, samt öka tydlighet och likvärdighet