Kenneth Wielinder

Rektor
Vällingbyskolan, Stockholms stad

Kenneth har arbetat som lärare i idrott och hälsa och som rektor på flertalet skolor och har haft ett återkommande arbete med hälsobefrämjande insatser på skolorna riktat till både elever och personal. Under sju år var Kenneth ansvarig för breddfotboll för barn och ungdomar på Svenska Fotbollförbundet och har på Bromma Enskilda skola skapat ett upplägg med rörelseaktiviteter varje dag för barn och elever på skolans förskola och grundskola.Kenneth är moderator på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019